"כל אחר רצה לנקום‭:"‬ כרזה לעידור הגיוס לצבא הבריטי ‭.(1943)‬ איור: שמיר (הארכיון הציוני המרכזי)