"בא היטלר והחלו היהודים לבוא ‭:"מגרמניה‬ יפו 1933 (אוסף קלוגר, לשכת העיתונות הממשלתית)