1 "בהתחלה חשבתי שהם חיות"

בספטמבר , 1944 הכול נערכו ככר לתבוסת הגרמנים , אמר דור בן גוריון : "אנו עומרים עכשיו על סף גמר המלחמה , כאשר רוב היהודים נשמר ( ... ) כל אחד שואל את עצמו את השאלה : מנין ניקח אנשים בשביל ארץ ישראל ' " . לימים כתב : "יותר משפגע היטלר בעם היהודי , אשר ידע ושנא , חיבל במדינה היהודית , שלא ראה בואה . הוא השמיר את הנושא והכוח הבונה המרכזי והעיקרי של המדינה . המרינה קמה ולא מצאה את העם שציפה לה " . החשש שגם אחרי המלחמה לא יימצאו מספיק יהודים שירצו לעלות לארץ ישראל הציק לראשי היישוב בהתמדה . עבור בן גוריון זה היה . "סיוט" כמו בעבר - ואף כיתר שאת - חיו עכשיו בתחושה שהזמן העומד לרשות הציונות אוזל וההזדמנות שתוחמץ לא תחזור . לקראת סיום המלחמה הציע בן גוריון , על כן , שהתנועה הציונית תתחייב להביא "מיד" מיליון יהודים , פי שניים ממספר היהודים שישבו אז בארץ : ) " עור ) מיליון יהודים והסכסוך עם הערבים נגמר " , הכריז . בשלב ההוא היה זה יעד רעיוני מוצהר יותר מאשר תכנית מבצעית , אך חברים בהנהלת הסוכנות הגיבו בבהלה ואמרו כי הארץ אינה מסוגלת לקלוט "מיד" בני אדם כה רבים . אחד מהם אמר שהמחשבה על כך גורמת לש...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

מקסוול-מקמילן