מתוך סדרת מודעות שפרסמה הסוכנות היהודית אחרי מלחמת העולם לקידום מגבית העלייה. איור: שמיר (הארץ, ‭(19.6.45‬