מתוך סדרת מודעות שפרסמה ממשלת המנדט במלחמת העולם לעידור הצנע בתצרוכת המזון (הארץ, ‭(24.4.43‬