מתוך "זכרונותיו של יקה" מאת סמי גרונמן (עם עובד, ‭.(1948‬ איור: ל. שורץ