ביבליוגרפיה

אבינר שלמה , יען נעול - פרקי , "תצניעו הוצאה עצמית , ירושלים תשמ"ה . ( 1985 ) אבלין רוחי , "שיר אשיר , "בחיידר כל העיר , . 18 . 4 . 97 אילן שחר , "השבוע הפרוע של צוקרמך , הארץ , . 28 . 8 . 96 אילן שחר , "חרדים , " 98 סדרת כתבות , הארץ , במהלך שנת . 1998 אלאור תמר , "משכילות לכלילת - מעולמן של נשים , "הרריות הוצאת עם עובד , תל אביב . 1992 אלבוים דב , "החזרה , "השקופה ידיעות אחרונות , מוסף 7 ימים . 16 . 5 . 97 , אלבוים דב , "לדבר עם עצמך , לדבר עם , "אלוהים ידיעלח . אחרונות , מוסף 7 ימים , . 13 . 6 . 97 ארן גדעון , "מציונות דתית לדת ציונית ; שורשי גוש אמונים , "ותרבותו עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית , ירושלים . 1987 בן סימון דניאל , "ארץ אהרל - ; ניצחון השוליים : איך קרס השמאל ועלה , "הימין הוצאת אריה ניר , תל אביב . 1997 בן סימון דניאל , "בגדי ש"ס , "החדשים הארץ , . 24 . 10 . 97 בר לב מרדכי , "בוגרי הישיבות התיכוניות בארץ ישראל , בין מסורת , "וחידוש עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר אילן , רמת גן . 1977 ברוך אדם , וקנין מישאל ; "הרב עובדיה , "יוסף מעדינ , מוסף שישי תרבות , . 25 . 3 . 94 ב...  אל הספר
כתר הוצאה לאור