אפילוג

החילוניות שבתוך הדתיות מכל פרקי הספר הסוקרים אה הקבוצות השונות בחברה הדתית עולה תמונה מפתיעה בקוויה המשותפים : למרות כל ההבדלים והעימותים בין הציונות הדתית והחברה החרדית , בשתיהן ( לעומת הדתיות המזרחית ) מביא איתו הגידול בהיקף ובעוצמה להגדלת שטח החיכוך בינן לבין העולם החילוני ובעקבותיה גם להפנמת נורמות חילוניות מודרניות . בחברה החרדית ההפנמה הזו באה לידי ביטוי יותר בהיבט התועלתני והצרכני - באופנה , בתרבות הפנאי ובשימוש המוגבר בכוחם של ענפי התקשורת והפרסום . בציבור הדתי לאומי , לעומת זאת , מדובר גם בהפנמה אידיאולוגית , הבאה לידי ביטוי כיום אפילו בתחומים רגישים ובעייתיים מבחינה דתית , כמו היצירה האמנותית לסוגיה - בספרות , בקולנוע ובטלוויזיה - ומדעי היהדות , תוך כדי ערעור נורמות דתיות שנחשבו עד כה מקודשות . בעקבות התהליך הזה , עוברת החברה הדתית למגזריה השונים גם תהליך של פיצול לקבוצות משנה : בין המסתייגים יותר מן הנורמות המודרניות לבין אלה המוכנים לאמץ אותן בחדווה יתירה . כך בחברה הדתית לאומית , כך אפילו בחברה החרדית , וכך גם בעולם הדתי מזרחי המזוהה עם ש"ס , שרבים מאנשיו באו מלכתחילה מע...  אל הספר
כתר הוצאה לאור