פרק ח' הדת המשפחתית

פרופ' שלמה דשן , איש החוג לסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב ( פרש לגמלאות בזמן כתיבת הספר , ( ייחד את עבודתו המחקרית - בשיתוף עם עמיתו , פרופ' משה שוקד - לחקר עולמם של יהודי ארצות המזרח . בין היתר , עסק דשן כמובן גם בשאלת הדתיות המיוחדת של יהדות המזרח . הוא מאפיין אותה בכמה סממנים , המוכרים לכל מתבונן : זוהי דתיות עממית יותר מהדתיות האשכנזית ; דתיות המחשיבה פחות את ההקפדה ההלכתית ומחשיבה הרבה יותר את עצם האמונה באלוהים ואת ביטויי האמונה הפשוטים , כמו התפילה וההשתטחות על קברי צדיקים . במיוחד בולטים מאפיינים אלה בקרב יהודי צפון אפריקה , לעומת יהודי בגדד וחלב , שהדתיות שלהם הלכתית יותר . דשן מגדיר את הדתיות המזרחית כדתיות , "משפחתית" לעומת הדתיות האשכנזית שהיא "דתיות של . "כתב כלומר , הדתיות המזרחית נשענת יותר על המסורת המשפחתית ועל מנהגי הקהילה , בעוד הדתיות האשכנזית נשענת על הכתבים הדתיים . דשן מציין באחד ממאמריו , שאופי העלייה המזרחית לארץ , לעומת אופי העלייה האשכנזית , חיזק עוד יותר את ההבדל בין הדתיות המזרחית לזו האשכנזית . מרבית העליות האשכנזיות היו עליות של יחידים - אם אלו החלוצים הח...  אל הספר
כתר הוצאה לאור