פרק ז' מגזרים בחברה החרדית - נשים וחוזרים בתשובה

" בת מלך פנימה - : "וחוצה השינוי במעמד האשה החרדית הדימוי החילוני הרווח מייחס לנשים בחברה הדתית , ובמיוחד החרדית , מעמד נחות ; הגבר הוא הדומיננטי במשפחה , ואילו האשה כנועה תחתיו , עושה את רצונו . לדימוי הזה יש לכאורה על מה להתבסס . שורה ארוכה של מקורות יהודיים עתיקים מנציחים אפליה לרעה של נשים , אולי כתוצאה מנורמה שרווחה בכלל העמים העתיקים . הגבר מברך כל בוקר "שלא עשני , "אשה ואילו האשה מברכת בהכנעה "שעשני ; "כרצונו נשים פטורות מהמצוות הקשורות בזמן , למשל מישיבה בסוכה , תקיעת שופר ונטילת ארבעת המינים ; הן פסולות לעדות ; הן אינן מכהנות בתפקידי רבנות ודיינות ; ורוב החברה הדתית פוסלת אותן גם לתפקידים מנהליים בקהילה הדתית , כמו חברות בוועד קהילה או במועצה הדתית . אבל כאן יש צורך לערוך אבחנה ברורה בין המערכות הממוסדות לבין המשפחה החרדית . בשעה שבמערכות החרדיות הממוסדות האשה היא לא רק במעמד משני אלא פשוט אינה נוכחת , הרי במשפחה החרדית האשה על פי רוב שותפה שווה לבעל בניהול ענייני המשפחה , ולעתים קרובות אף למעלה מזה . השאלה מיהו הדומיננטי בענייני הבית מוכרעת לפי אופי היחסים בין בני הזוג בכל מק...  אל הספר
כתר הוצאה לאור