מנהיג המהפכה החרדית: הרב אליעזר שך (צילום: מוטי רוזיצקי, כל העיד‭.(‬