יהדות ברוטב הודי: אוהד אזרחי, מייסד ‭,"ישיבאשראם"ה‬ שילוב של ישיבה ואשראם הודי (צילום: רפי קוץ, כל העיר‭.(‬