בכיפות וטליתות: תפילה רפורמית (צילום: אורי שטיין, כל העיד‭.(‬