ברסלב כסמל לחיפוש רוחני: חסיד ברסלב ליד משאית הנושאת את המנטרה: "נ נח נחמ נחמן מאומן'' (צילום: רפי קוץ, כל העיד‭.(‬