הדת העממית: דוכן לתמונות רבנים, ציורים מסורתיים וספרי תהלים (צילום: מוטי רוזיצקי‭.(‬