מודרניות חרדית: קבוצת חרדים בלימודי מחשב ב"מכון לב" בירושלים (צילום: כל העיר‭.(‬