;דור השני למתנחלים: צעירים בעפרה (צילום: אורי שטיין, כל העיר‭.(‬