"אין מפלט ‭:"מהמודרנה‬ נערים חרדים בתור לצפייה בסרט כשד (צילום: אורי שטיין, כל העיד‭.(‬