בית היוצר ל"גוש ‭:"אמונים‬ ישיבת מרכז הרב (צילום: רפי קוץ, כל העיר‭.(‬