פרק ד' רצח רבין והתהליך הפוליטי

הספר הזה לא נועד , בעיקרון , לדון בתהליכים פוליטיים , אלא לסקור את התהליכים החברתיים המתרחשים בשנים האחרונות בחברה הדתית בישראל . יחד עם זאת , סקירה מעץ זו , במיוחד לגבי החברה הדהית לאומית , אינה יכולה להתעלם , לאחר רצח רבין , מחשיבותו העצומה של העיסוק הפוליטי בחברה הדתית , ובמיוחד מן המשמעות הטראומטית שהיתה לעיסוק הזה בימי העימות על תהליך אוסלו ובתקופה שאחרי הרצח . זאת ועוד ; החברה החילונית תבעה מן החברה הדתית לאומית לערוך חשבון נפש יסודי בעקבות הרצח . כארבע שנים לאחר הרצח , דומה שיש מקום , ויש גם פרספקטיבה מספקת , כדי לבחון האומנם נערך חשבון נפש כזה , ומה טיבו . תהליך אוסלו תפס את הציונות הדתית בתחילת ההגברותן של מגמות ההיפתחות התרבותית שצוינו בפרק . 'ב צפוי היה שלמגמות האלה תתלווה גם התמתנות פוליטית . אבל בזמן התרחשותו של תהליך אוסלו עדיין היו המגמות האלה בחיתוליהן , ולכן גם טרם יכלו להשפיע פוליטית על התנהגות הציבור הדתי הרחב , קל וחומר שלא על עמדות ההנהגה הפוליטית והרבנית , שנותרו ימניות מובהקות . ואף על פי כן , ניתן היה לאתר ככר אז מגמות פוליטיות חדשות , שנבעו בחלקן מתוך תמיכה איד...  אל הספר
כתר הוצאה לאור