פרק ב' הדתי־לאומי החדש

בשנים האחרונות ניתן לראות ברחבי הארץ , בעיקר בערים הגדולות , זן חדש של צעירים דתיים , צעירים שהפנימו יסודות מובהקים של תרבות פנאי חילונית באופן שלא היה מקובל בקרב צעירים דתיים : הם הולכים עם חבריהם החילונים לפאבים ( בירושלים אפילו הוקם פאב באווירה חסידית לטובת הצעירים הדתיים המעוניינים ב"חותמת כשרות" לבילוי מסוג זה ;( לומדים קולנוע וטלוויזיה ; חוזרים לשחייה מעורבת ולריקודים מעורבים - תופעות שנדמה שכמעט נדחקו לגמרי מסדר יומה של החברה הדתית - ונראים בגלוי כשהם מתחבקים עם בנות זוגם , לעתים הם אף יוצאים עם חברות חילוניות . בעיקר בולטות התופעות הללו אצל צעירים שהעדיפו להתגייס לשירות צבאי מלא ביחידות קרביות , שלא באמצעות המסגרת הדתית של ישיבות ההסדר . למעשה , עצם התופעה של העדפת שירות ביחידה צבאית רגילה על פני השירות במסגרת "חממה דתית" כישיבת הסדר מהווה חידוש מסוים , לאחר שבמשך שנים ארוכות היה המסלול הישיבתי מסלולם הטבעי של רוב בוגרי הישיבות התיכוניות . יתר על כן , "הצעירים החדשים" הללו נעשו במשך הזמן מודלים לצעירים מהם , ובהדרגה נהיו התופעות שתוארו קודם בולטות יותר ויותר גם בקרב בני הנוער ש...  אל הספר
כתר הוצאה לאור