חידושי ביטויים

תיתן לי שאני אשטוף אתו כמה מילים כמות הביטויים שהולידו הגששים עצומה , וחלק גדול מהם לא עזב את השפה עד היום . אווירון דוד הפתרון לבעיות המים של טבריה וקפטריה בטבריה . ( אז מה היה לנו שם ? הכנה נפשית לקראת עריכת החשבון והמוסר . ( אליך , חנוך ! הפניה רדיופונית אסרטיבית והכה את המומחה . ( אני שואל אותך בתור טייר תשובה לשאלה : "בתור מה אתה שואל אותי " ? ( המכונית המגויסת . ( ארלוזורובה פינתקובה דיזנגובה חדר לשפה כמותג של העולה הרוסי החמדן והכה את המומחה . ( בחיני חינם ( חתונת הדמים . ( בלתי עציב ורופא אליל . ( וגם : בלתי מתקוטט ( קריזה . ( בלתי פציצה וטבריה תחתיתו . בלתי שפריץ והס"דים . ( בלתי חתינה וגבעת חלפ 1 ן אינה עונה . ( היה רדיו ? על גל ההצלחה של הביטוי הנפוץ יותר היה מנוע ( המכונית המגויסת . ( דו תחמוצת החרמון הרכב המים שיגיעו לטבריה ( טבריה תחתית . ( אם הטיפשות היתה מחלה כואבת וההמשך : אתה כל החיים היית בגבס ( שבתשלום . ( הוא לא זילזל בך , אתה אל תזלזל בו אומץ בשינוי קל בתוכנית פופוליטיקה ( המשוגעים לדבר . ( הלך האסימון צרות של מאהב טלפוני ( שיר הטלפון . ( זה היה היום בבוקר סיפורים...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ