מונחי פרסום

לוק אנד פיל קמפיין מסע פרסום או תעמולה , לצורך קידום מכירות או קידום מטרות פוליטיות . אנגלית . קמפיין החדרה מסע פרסום ראשון שנועד לחשוף את המותג לתודעת הציבור . בךנדינג יצירת מודעות ומעמר מיוחד למוצר חרש . מיתוג . אנגלית . ריבךנדינג התאמה של מוצר ותיק לרוח הזמן , מיתוג מחדש . אנגלית . מיצוב בחינה מחודשת של עמדת מותג מול מתחריו . בריף סיכום תמציתי של נתונים חיוניים לניהול קמפיין . אנגלית . יו אס פי הגדרה של הגורם המייחד את המוצר במסגרת הקמפיין . אנגלית : , USP ראשי תיבות : UNIQUE . SELLING POINT ניתוח סווט ניתוח תכונות יסוד של המוצר , מרכיב חיוני בבריף . אנגלית : . SWOT ראשי תיבות : STRENGTH , . WEAKNESSES , OPPORTUNITIES , THREATS קיס עקרון הפשטות בפרסום . אנגלית : , KISS ראשי תיבות : . KEEP IT SIMPLE , STUPID תן לי את זה בעבודי בקשה לקבל את אופי הקמפיין או סיכום כלשהו בקיצור נמרץ . כעקבות שלטי החוצות של עבודי , המכילים מספר מילים מצומצם שיכול להיקלט במבט אחד . גרסה מעודכנת : תן לי את זה בשורה . ספוט חשיפה בודדת במסגרת מסע פרסום בטלוויזיה , הכולל מאות ספוטים . רימיינדר חלק מתשדיר פרסומ...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ