רכב שטח

נסע על קוליסים ירד לשטח יצא למסע בדרכים קשות לנהיגה . בולדר סלע גדול המונח על תוואי הנסיעה , סוג נוסף : ךרךךת , סלעים ואבנים החוסמים את תוואי הנסיעה . התיישב התחכך בגחון הרכב בסלע כך שאינו יכול להתקדם . קוליסים חריצי צמיגי הרכב . נסע על קוליסים של מישהו , נסע בעקבות החריצים שחרץ בקרקע הרכב שלפניו . שם נשם התקין פתח יניקת אוויר מוגבה , כדי לצלוח מכשולי מים . מדרגה שטח מוגבה שצריך לטפס מעליו או לרדת ממנו . נעילת גלגלים מצב שבו בעת בלימה הגלגלים ננעלים אך הרכב מוסיף לנסוע בהחלקה . פודרה אבקה דקה על הדרך , שיש בה סכנת התחפרות . נוצרת במקום בו נסעו כלי רכב כבדים על החול . שיפוע צד שיפוע זוויתי העלול לגרום לרכב עומד להתהפך במהלך נסיעה אלכסונית .  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ