כלי רכב

חצצית ופוזנוע אוטו שם כללי למכונית . קיצור של אוטומוביל . גרמנית . גם . - מכונה ( מיושן . ( טרומביל מכונית : "שן כל' , , ת ' עמל וזהר מטרומובילים " ( דן בךאמוץ . ( מיושן . גלגלים כלי רכב בלשון הצבאית . גלגלים גדולים , משאית . גלגלים קטנים , רכב פרטי . ארבע על ארבע רכב שטח , שיש לו הנעה בארבעה גלגלים . סוס עבודה מכונית חזקה העומדת בעומס ובמאמץ . חיית שטח רכב חזק המתאים לתנאים קשים . הייבר א . משאית מנוף . ב . חלק משאית המנוף המורם באמצעים הידראוליים . אנגלית . דנה משאית צבאית מדגם אינטרנשיונל , על שם הזמרת דנה אינטרנשיונל . שש על שש משאית צבאית מדגם ריו . מדוגמת משאית צבאית תוצרת מאן . הפטראק משאית קטנה . אנגלית . טנדר משאית שירות קטנה . אנגלית . ויליס , טנדר נפוץ בשנות החמישים . גלדיאטור , טנדר צבאי . נון נון כלי רכב להסעת חיילים . ראשי תיבות : נושא נשק . אביר משאית קלה המורכבת בישראל , החליפה בצבא את הנון נון . בטשית משאית אביר שהוסבה למשימת סיור ואבטחה . על פי בט " ש , ראשי תיבות : ביטחון שוטף . האמר כלי רכב צבאי . אנגלית : זמזמן או נהמו . סובארית כינוי לגלוג לרכב שקיבלו אנשי צבא הקב...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ