אסירים בעיני הסוהרים

טעון ומרובע אסיר כבד שפוט לשנים רבות . אסירון עליון עבריינים מיוחסים . אף טו חולה נפש . גם : שישייה , שתים עשרה , מפוצל . לוקו אסיר פסיכופת . בעייתי אסיר המועד ליצירת בעיות . טיפולי אסיר הנזקק להשגחה בכלא . משתמש נרקומן . סגב אסיר המועד לבריחה . ראשי תיבות : סיכון גבוה לבריחה . גם : ברחן . ג'ווזה אסיר ערמומי . גם : מבער . גורילה אסיר מסוכן ואלים . זאב אסיר חזק . גם : קאובוי אסיר קשוח . טעון עציר המופרד מאחרים מחשש שיפגעו בו , קיצור של טעון הגנה . מרובע אסיר המנותק מיתר האסירים , וממלא את כללי הכלא . משתק אסיר יוצא דופן . פעמון אסיר טירון . אינטליגנטיות אסירות בעלות השכלה . קטנות אסירות צעירות וממעמד נמוך .  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ