ראשי תיבות המקובלים בפורומים וצ'טים

0 "פל מר"ן אאז"ן אם אני זוכר נכון . מציין שהכותב מסתמך על זיכרונו בלבד . אאל"ט אם אני לא טועה . מציין שהכותב אינו בטוח לחלוטין בדבריו . בעקבות . IIRC IF I REMEMBER CORRECTLY בלת"ק כלי לקרוא תגובות קודמיי . מציין שייתכן כי הכותב חוזר על דברים שנאמרו כבר . פועל : לבלתק . וישא"ק ויפה שעה אחת קורם . לו"ל צחקתי מאוד , תעתיק של ראשי התיבות הנפוצות באנגלית . LOL - LAUGHING OUT LOUD לע"ד לעניות דעתי . מש '' א מה שהוא אמר . מביע הסכמה מוחלטת עם דברי הכותב . מר"ן מניח רעפים נוצרי . נולד בנענע ומתייחס לטעויות תרגום בסרטים המעידות על בורות מרשימה . בעקבות תרגום שמו של שחקן הקולנוע כריסטיאן סלייטר ל"מניח רעפים נוצרי . " סכמ"ב סיכום מצב של פתיל המבהיר אילו שאלות נענו ואילו עדייו לא . ראשי תיבות . - סיכום ביניים . פועל . לסכמב . פל"ט פתוח לטרמפים . הודעה שבה מציין פותח הפתיל כי הוא קיבל את התשובות שרצה ואפשר לנצל את השרשור .  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ