משפטי מפתח

שבת היא מלזעוק א געזונטע רעיון הצעה מוצלחת , רעיון טוב . יידיש . רעיון בריא . א יענע מחלה מחלת הסרטן . אונזערע אדם השייך לחסידות , לעדה או לקהילה . בהשאלה : ניתן לסמוך עליו , בניגוד לאלה שאינם שייכים . יידיש : משלנו . אח ! ירידת הדורות ! קריאת צער של מבוגרים המקוננים על הנוער . איפה אתה היום ? באיזו ישיבה אתה לומד ? אמר רבי בנימין נאמר על מי שאיבד דבר , על פי המדרש : "אמר רבי בנימין , הכל בחזקת סומין , עד שהקב " ה מאיר את עיניהם . " אשר יצר יציאה לשירותים , לשון נקייה . בעקבות אשר יצר , ברכה לאחר עשיית צרכים . בדינים במלעיל , ברוח של מריבה וכעס . מקובל בין חסידי ברסלב . בל תשחית במלעיל , מצב של בזבוז מזון , זמן או חומר . בעקבות איסורי מסכת סנהדרין . בצוותא חדא יחדיו , ביטוי מקובל בישיבות . מארמית . בקיצור ימים ושנים לשון נקייה הנאמרת על מי שמת צעיר , פיתוח ניגודי של הצירוף התלמודי הנפוץ "יאריך ימים ושנים . " ברוך הוא וברוך שמו קריאת הקהל לתפילת החזן , שנדדה לשיח היומיומי כברכה מקובלת . ברוך מחיה המתים ברכה שמברכים אדם אחרי זמן רב שלא ראו אותו . מקורה במסכת ברכות , שם היא מתייחסת לתחיית...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ