הלכות ופסיקות

שמירת העע"ם רבה כינוי חיבה למנהיג דתי , בעיקר בחצרות החסידים . גם ; ךביניו . יידיש . רבצן רבנית . יידיש . רבנו רבי נחמן מברסלב בפי חסידיו . מרן הפוסק המוביל והבולט , מקובל להצמיד את השם לרבנים גדולים בתורה שהם מנהיגי הציבור . גדול הדור הרב החשוב , פוסק ההלכה המוביל . הגדול של הדור הבא חלומה של כל אם חרדית ליטאית . אצל החסידים האדמו " רות עוברת בירושה . אמוגס חממים הכפיפות לרב והאמון המלא בעצותיו . הגייה אשכנזית של אמונת חכמים . השתדלס החובה לעבוד לפרנסה . הגייה אשכנזית של השתדלות . חומךס הלכות מחמירות . יידיש : חומרות . המכשיר הטמא הטלוויזיה . גם : המכשיר . הכשר העדה החרדית אחד ההכשרים המהודרים ביותר . משמש דימוי למה שקיבל אישור ותוקף מסמכות גבוהה . הכשיל באכילת טריפות גרם לאדם לאכול אוכל שאינו כשר . בשרי אדם שאכל מאכלי בשר לאחרונה , אסור במאכלי חלב . חלב ישראל חלב שנחלב כידי יהודי . חלב עכו " ם חלב שנחלב על ידי גוי . הוא אינו טרף , אבל מהודר פחות מחלב ישראל . גם : פת עכו"ם . לחם משנה שתי החלות המונחות על השולחן בליל שבת . ירקות גוש קטיף ירקות נקיים מתולעים . מזונות מאכלים שאין צורך לי...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ