חוזרים בתשובה

מתקרב ומתחזק הארה תחושת התגלות האמונה אצל חוזרים בתשובה . הוכחה חיזוק מנומק לאמונה אצל חוזרים בתשובה . בתהליכים מצוי בתהליך של חזרה בתשובה . גם : בתשובה . מתחבר מתקדם באמונה הדתית במהלך החזרה בתשובה . מתחזק מעמיק בדת ובקיום המצוות כמהלך החזרה בתשובה . גם ; מתקרב . חיזוק שיפור בהתנהגות ובקיום מצוות . בדת השלים את תהליכי החזרה בתשובה : "הוא בדת , היא עוד מתחזקת . " קבלה החלטה עצמית לשיפור המידות : "קיבלתי קבלה . " גרעין תורני פעולה אופיינית לציונות הדתית לצורך קירוב והחזרה בתשובה בסביבה חילונית .  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ