אמונה ותפילה

דקה לפני שקיעה א צגטרי קריאה בבתי הכנסת לצורך השגת מתפלל עשירי למניין . יידיש . צענטער ( עשירי . ( הנץ תפילת שחרית מוקדמת , עם עלות השחר , קיצור של הנץ החמה . גם : ותיקין . על פי מסכת ברכות ט י : "ותיקין היו גומרין אותה עם הנץ החמה . " מניין פועלים מניין המיועד לאנשים קשי יום , מוקדם עוד יותר מהנץ . הודו באוויר תפילת השכמה המסמנת את ראשית הפעילות הצבאית , בעיקר ביחידות המורכבות מחיילים דתיים . בעקבות "הודו לה ' קראו בשמו , " הפותח את תפילת השחרית . מנחה מא"ריב תפילות המנחה והמעריב המתקיימות זמן קצר זו לאחר זו . בירך את החודש התפלל בשבת האחרונה של החודש , הנקראת שבת מברכין , ובה מבקשים שהחודש הבא יבוא לטובה ולברכה . יעלה ויבוא התפילה הבולטת של ראש חודש , במסגרת תפילת שמונה עשרה . תפילין של יד התפילין שמניחים על היד . תפילין של ראש התפילין שמניחים על הראש . דקה לפני השקיעה הנחה בהולה של התפילין , התרחבה גם למשמעות מה שנעשה ברגע האחרון , מעין בדקה התשעים של העולם החרדי . איפה ירושלים אדם העומד להתפלל תפילת שמונה עשרה , יחפש את הכיוון של ירושלים ויפנה אליו את פניו . שני וחמישי ימי תפילה , ...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ