טיפוסי חיילים

פאקיונר וקרימעל אלדץ חייל המרבה לאונן . בעקבות אלדין , גיבור אגדה המשפשף מנורת קסמים , בחורילה חיילת קרבית . מיזוג : בחורה + גורילה . ג'ריקן טיפש . גם : חיוך ג ' ריקן , חיוך אווילי . בעקבות צורת הפקק הפתוח של הג ' ריקן . דיסטאנסיונר מפקד המקפיד לשמור על מרחק מפקודיו . וואסח חייל המנסה להרשים את סביבתו , בעיקר באמצעות סיכות לוחם ומדים . וישיונר אומר הן . בעקבות וישר , מגב מכונית הנע מצד לצד . חייל של שוקולד לוחם חסר כישורי לוחמה . אנגלית : . CHOCOLATE SOLDIER חית לקד חייל שאין ספק שישלים קורס בהצלחה , בדרך כלל בזכות ייחוסו . ראשי תיבות : חייב לגמור . חונק בית חייל הנמצא זמן רב בחופשות . חפשן חייל חסר יוזמה , המשתדל להתחמק ממשימות . כף לקד חסר יכולת קרבית , בלי קשר לפרופיל הרשמי שלו . לחוץ בית חייל המנסה להגיע בכל הזדמנות הביתה . מוקו חייל חסר מעמד הזוכה לבוז והתעללות . מלדינו . מורעל חייל חדור מוטיבציה והתלהבות . מזגניסט חייל חובב משרדים . מזרון פלוגתי חיילת שמרבים לקיים אתה יחסי מין . מימ"ה חייל שקל לגנוב ממנו . בעקבות שתה : סחב ציוד . נמר חייל קרבי מוכשר ונמרץ . נצנץ חייל בטלן וחסר יו...  אל הספר
כתר ספרים (2005) בע"מ