דיאלוג פילוסופי־תיאולוגי: לזכרו של האב פרופ' מרסל דיבואה

עידית שקד אפשר ליצור מהמילה "דיאלוג" שם תואר , הרי האב פרופ' מרסל דיבואה מגלם בחייו את הרעיון הדיאלוגי . הדיאלוג היה בעבורו יותר מתרגיל אינטלקטואלי . הוא היה אורח חיים של ממש . לכן היום הדממה קשה כל כך . כל דיבור עליו הופך בעבורי להד של קול ריק , באין לו מענה ונמען . אני גאה להיות תלמידתו של מרסל דיבואה . שנים ארוכות עסקתי בהנחייתו בבירור התיאולוגיה השלילית , היא תורת שלילת התארים , בפילוסופיה של יוהנס סקוטוס אריגנה , פילוסוף ותיאולוג נוצרי מהמאה התשיעית . תבונתו של מרסל , ראייתו הצלולה , נדיבותו , אורך רוחו ולבו החם היו לי כאבוקה הנישאת להאיר לי את דרכי . נושא מחקרי בשנים האחרונות הוא המשך ישיר של הנושאים שעסקתי בהם בעבודתי עם מרסל . ויותר מהתכנים שעסקנו בהם , הדיאלוג עצמו , נוכחותו המרשימה , אהבתו לתלמידיו ולנושאים שלימד , הם שעיצבו את תפיסתי האינטלקטואלית . אין לי כל ספק שמסלול חיי חב את נתיבו למרסל . מבעד למשקפיו נפתח לפניי השער לעולם המחשבה היוונית והאירופית מערבית . במיילדת טובה , ואין ספק שהיה בו מן הסוקרטיות , הביא אותי לידי הכרה כי המפגש של תרבויות לדיסציפלינות הוא תהליך של תר...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד