זמן, אדם ואלוהים: אריסטו של האב דיבואה

שמואל שקולניקוב העיקרי של מרסל דיבואה על אריסטו הוא "הזמן והרגע לפי אריסטו" Dubois ) . ( ניתוסף לו , עם הזמן , התרגום של ספר דלתא של ה"מטפיזיקה" ( 1998 ) וכן פורסמו רשימות הרצאותיו באוניברסיטה העברית על תולדות הפילוסופיה היוונית דיבואה תשל"ח . ( אבל חיבורו העיקרי היה ונשאר ספרו על הזמן , ומתוכו אפשר הרבה מיחסו של דיבואה אל הפילוסופיה האריסטוטלית . אולי יש להתחיל בהערה על כותרת הספר . בשני עניינים כותרתו מטעה בשל צמצומה . ראשית , הספר אמנם דן בהרחבה ובפרטי פרטים בתורת הזמן של אריסטו ביטוייה הטקסטואליים ועל פרשניה הראשונים והאחרונים , אבל עיקר עניינו בהמשכה בפילוסופיה של ימי הביניים , ובמיוחד בזו הנוצרית ( אוגוסטינוס , בואתיוס אקווינס , ( ושל העת החדשה ( ברגסון , פסטיז'יה , ז'ילסון , היידגר ואחרים . ( דיבואה מעוניין במה שנראה לו כהמשכה והשלמתה של התורה האריסטוטלית , שפותחה על ידי אוגוסטינוס ותומס אקווינס וממשיכיו בעת החדשה . ועם זאת , דן אמנם בתורת הזמן כפי שהיא מופיעה ב"פיזיקה" של אריסטו ובקשריה עם הפילוסופיה האריסטוטלית בכלל , אבל מרכז הכובד שלו במשתמע , לדעת דיבואה בעקבות אוגוסטינוס ו...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד