חלק שלישי "על המונחים המשמשים במובנים רבים": הפילוסוף