מילים לאורו: לזכרו של מרסל

חיבה : מתוך ספרה של נחמה קפלן / 7 , ש 7 ג > הראשון ( תל אביב : ביתן , . ( 1997 הטקסט של מרסל דיבואה הופיע בהקדמה לספר , עמ' . 9-8 התצלום וההקדמה מודפסים כאן באדיבותה של המחברת .  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד