תוכן העניינים

החלק העברי אביטל וולמן יוסף שורץ הקדמה : האת מרסל ז ' אק דיבואה - הנוצרי משורר ציון חלק ראשון האח מרסל ז ' אק דיבואה : ספן וצוהר נחמה ק 0 לן מילים לאורו : לזכרו של מרסל דיבואה 53 : " הפילוסוף ז 7 77 עידית שקד דיאלוג פילוסופי תיאולוגי : לזכרו של האב פרופ ' מרסל דיבואה 83 אילת אבן עזרא כוחן של מילים חיות : אנושיות המילה בקומנטר של הוגו מסן וקטור ל"היררכיה השמימית " 92 דוד הד תומס אקווינס על גורלות והגרלות 118  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד