הנוצרי משורר ציון ספר זיכרון לאב מרסל־ז'אק דיבואה

עורכים אביטל וולמן יוסף שורץ פרוס י אביטל ו 1 למן מלמדה בוזונ לפילוסופיה באוניברסיעה העבריה בירונטלי ם . פרוס י יוסף עחוץ הוא ראעו המכון להיסטוריה ופילוסופיה עול המדעים והרעישה ורש כהן באוניברםינוח חל ^ ביב . הנוצרי משורו ציון זיכרון לאב מרסל ז ' אק דיבואה  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד