"תבנית קישוט ‭,"לנקודה‬ תל יוסף. מתוך הספר "גנים ונוף בקיבוץ"