שינויים בדרום ים המלח ביובל השנים האחרון (מתוך הספר "מלח הארץ‭(''‬