ביקורת ספרים

אלי שילר רות קרק / מיכל אורךבוררהיים ירושלים וסביבתה , רבעים , שבונות ובכירים 1948-1800 520 , 'עמ הוצאת אקדמון לפנינו ספר רב כמות ואיכות של אחת מהחוקרות הידועות ביותר של ירושלים , ותלמידתה המובהקת . אף שהספר הוא גיאוגרפי היסטורי בעיקרו ( הכותבות מלמדות וחוקרות בחוג לגיאוגרפיה , ( זהו גם ספר כללי , ובו מידע רב על ירושלים וסביבתה במאה וחמישים השנים שקדמו להקמת המדינה . מחקר גיאוגרפי במהותו איננו עוסק במאורעות וארועים היסטוריים אלא מנסה לשחזר תהליכים בהתפתחות המרחב , הנובעים מארועים ולעתים גם גורמים להם . הספר שלפנינו מנסה , אפוא , לבחון את הקשר שבין התהליכים הפוליטיים היסטוריים שעברו על העיר וסביבותיה בראשית העת החדשה . בכך הוא מצטרף לשורה ארוכה ומעניינת של ספרות מחקר גיאוגרפית היסטורית המלווה מזה עשרים וחמש שנה ויותר את חקר ארץ ישראל . הספר עוסק בנושא מוכר וידוע , ירושלים בעת החדשה , שאודותיו נכתבו ספרים ומאמרים רבים , ובראשם ספריו המונומנטליים של יהושע בן אריה , "עיר בראי , "תקופה בשני כרכים , העוסקים בעיר בסוף התקופה העות'מאנית . יבוא וישאל הקורא , מה הרבותא בספר נוסף ואלו חידושים הוא...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל