‭.29‬ שכונת טלביה וסביבתה בצילום ממגדל ימק"א, 938ו בערך (ר' הסבר בעמי קודם)