‭.26‬ בית הקברות היהודי על הר הזיתים; מבט לכיוון צפוךמזרח, אחרי 1938