‭.4‬ צלב קרס מתנוסס על בניין הבנק של הטמפלרים בגבול תל אביב-יפו (ברחוב אילת דהיום‭936 ,(‬ ו