3א. יהודי הונגריה צובאים באלפיהם על משרדו של לוץ, בנסיון לקבל "מכתבי ‭;"מגן‬ ספטמבר 1944