‭.3‬ קרל לוץ עם אשתו טרודי בביתם ביפו, זמן קצר לאחר הגיעם ארצה ב־1935