למעלה: ‭.1‬ מפרץ אילת ואום רשרש בצילום משנות החמישים