הקמת ביתו של אליעזר בן יהודה בשכונת תלפיות ‭1922)‬ בערך)