עגלה לניקוי בורות שופכין, שהופעלה על־ידי הבריטים בירושלים