מכונית לניקוי הרחובות בירושלים שהופעלה על־ידי השלטונות הבריטיים לאחר שחרור העיר